[PDF]

Jelentés 2010

Danceparty Sporttáncegyesület

1046 Budapest Tungsram u.51

 

 

 

 

 

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

 

2010

évről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalom

 

 

 

 1. A szervezet alapadatai
 2. Számviteli beszámoló
 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 5. A cél szerinti juttatások kimutatása
 6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékének kimutatása 
 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének illetve összegének kimutatása
 8. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A szervezet alapadatai

 

 1. Elnevezés: Danceparty Sprottáncegyesület
 2. Képviselő: Kiss Zoltán
 3. Székhely. 1046 Budapest Tundsram u.51
 4. Levelezési cím: u. a.
 5. Adószám: 18130281-141
 6. Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

 

2010

év

 

Danceparty Sporttáncegyesület

egyéb szervezet megnevezése

 

1046 Budapest Tungsram u.51

címe

 

 

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”

 

 

 

 

Keltezés: Budapest, 2011. 05. 01.                                               ___________________________________

                                                                                                                    az egyéb szervezet vezetője

                                                                                                               (képviselője)

 

P.H.

 

 

 

T.1715/D-AB Nyomtatvány

      Az egyéb szervezet megnevezése: Danceparty Sporttáncegyesület

      Az egyéb szervezet címe: 1046 Budapest Tungsram u.51

 

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának MÉRLEGE 2011. év

 

                                                                                                                                                                       adatok E Ft-ban

Sor-

szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A.   Befektetett eszközök (2-5. sorok)

 

 

0

2.

      I.  Immateriális javak

 

 

0

3.

      II.  Tárgyi eszközök

 

 

0

4.

      III.  Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

0

5.

      IV.  Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

0

6.

B. Forgóeszközök (7-10. sorok)

 

 

 

7.

      I. Készletek

 

 

0

8.

      II. Követelések

 

 

0

9.

      III. Értékpapírok

 

 

0

10.

      IV. Pénzeszközök

 

 

0

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

12.

Eszközök (aktívák) összesen (1.+6.+11. sor)

 

 

0

13.

D. Saját tőke (14.-19. sorok)

 

 

 

14.

      I.  Induló tőke/Jegyzett tőke

 

 

0

15.

      II.  Tőkeváltozás/Eredmény

 

 

0

16.

      III.  Lekötött tartalék

 

 

0

17.

      IV.  Értékelési tartalék

 

 

0

18.

      V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

              (közhasznú tevékenységből)

 

 

0

19.

      VI.  Tárgyévi eredmény vállalkozási

             tevékenységből

 

 

0

20.

E. Céltartalékok

 

 

 

21.

F. Kötelezettségek (22.-23.sorok)

 

 

 

22.

      I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

23.

      II.  Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

0

24.

G. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

25.

Források (passzívák) összesen

(13.+20.+21.+24. sor)

 

 

0

 

 

 

Keltezés: Dömsöd, 2011. 04. 01.                                               ___________________________________

                                                                                                                    az egyéb szervezet vezetője

                                                                                                               (képviselője)

 

 

T.1715/D.r.sz. -1 - AB Nyomtatvány

      Az egyéb szervezet megnevezése: Danceparty Sporttáncegyesület

      Az egyéb szervezet címe: 1046 Budapest Tungsram u.51

 

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2010. év

                                                                                                                                                                       adatok E Ft-ban

Sor-

szám

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)

 

 

0

2.

        1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 

 

 

3.

                a) alapítótól

 

 

 

4.

                b) központi költségvetéstől

 

 

 

5.

                c) helyi önkormányzattól

 

 

 

6.

                d) társadalombiztosítótól

 

 

 

7.

                e) egyéb, ebből 1 %              830e

 

 

 

8.

        2. Pályázati úton elnyert támogatás

 

 

 

9.

        3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

 

10.

        4. Tagdíjból származó bevétel

 

 

0

11.

        5. Egyéb bevétel

 

 

 

12.

B.  Vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

 

13.

C.  Összes bevétel (A.+B.)

 

 

 

14.

D.  Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

 

 

 

15.

        1. Anyagjellegű ráfordítások

 

 

0

16.

        2. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

17.

        3. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

18.

        4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

19.

        5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

20.

        6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

21.

E.  Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

 

 

 

22.

        1. Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

23.

        2. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

24.

        3. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

25.

        4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

26.

        5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

27.

        6.  Rendkívüli ráfordítások

0

 

0

 

T.1715/D.r.sz. -2s - AB Nyomtatvány

Az egyéb szervezet megnevezése: Danceparty Sporttáncegyesület

Az egyéb szervezet címe: 1046 Budapest Tungsram u.51

 

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2010. év

                                                                                                                                                                  adatok E Ft-ban

Sor-

szám

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

28.

F.  Összes ráfordítás (D+E)

 

 

 

29.

G.  Adózás előtti eredmény (B-E)

 

 

0

30.

H.  Adófizetési kötelezettség

 

 

0

31.

I.  Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

 

 

 

32.

J.  Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

 

 

0

Tájékoztató adatok

33.

A.   Személyi jellegű ráfordítások

0

34.

        1. Bérköltség

0

35.

               Ebből:  - megbízási díjak

0

36.

                            - tiszteletdíjak

0

37.

         2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

38.

         3. Bérjárulékok

0

39.

B.   A szervezet által nyújtott támogatások

 

40.

C.   Továbbutalási céllal kapott támogatás

 

41.

D.   Továbbutalt támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keltezés: Budapest 2011.05.10                                               ___________________________________

                                                                                                                    az egyéb szervezet vezetője

                                                                                                               (képviselője)

T.1715/D.r.sz. -2w - AB Nyomtatvány

 

 

 

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

A mellékletként csatolt mérleg alapján:  

Közhasznú tevékenység bevételének részletezése

Az Alapítvány összes bevétele:

0.-Ft

Közhasznú tevékenységből befolyt összeg:          

0Ft

Részletesen:

1.1.

Vállalkozóktól, magánszemélyektől kapott támogatás:                                

0.- Ft

1.2.

Szja 1% kiutalt összege:                                                                               

0.- Ft

1.3.

Pályázaton nyert támogatás:

0.- Ft

1.4.

Elszámolt kamatbevétel:                                          

  0.- Ft

1.5.

Egyéb bevétel:

0.- Ft

 

Közhasznú tevékenység kiadásainak részletezése

Összes kiadás:                                                          

0 .-Ft

Részletesen:

 

1.

Az alapítvány által nyújtott támogatások:

(A csoportoknak kiosztott támogatás, kirándulás,

szavalóverseny díjazása, segédeszköz vásárlás, stb…)  

0.-Ft

2.

Működési jellegű kiadások:

0.-Ft

2.1.

Anyagköltség:

(irodaszer, nyomtatvány, nyomtatópatron, stb)              

0.-Ft

 

2.2.

Igénybevett és egyéb szolgáltatások:

(uszoda pályabérleti díjak, hirdetés, posta, telefon,

utazási ktg, bankköltség, illeték, könyvelési díj, egyéb)

0.-Ft

2.3.

Kisértékű tárgyi eszközök              

0.-Ft

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

 

 

 

 

 

 

Záradék

 

 

Tárgyévi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a jelentéshez csatolva.

A jelentés a kuratórium által megőrzésre kerül azzal, hogy abba bárki betekinthet, illetve saját költségére másolatot készíthet.

 

 

 

 

 

Dömsöd, 2011. 04. 16.

 

______________________________

                                                                                                 a szervezet képviselője 

P.H.

 

Jelentés 2011

Danceparty Sporttáncegyesület

1046 Budapest Tungsram u.51

 

 

 

 

 

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

 

2011

évről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalom

 

 

 

 1. A szervezet alapadatai
 2. Számviteli beszámoló
 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 5. A cél szerinti juttatások kimutatása
 6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékének kimutatása 
 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének illetve összegének kimutatása
 8. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A szervezet alapadatai

 

 1. Elnevezés: Danceparty Sprottáncegyesület
 2. Képviselő: Kiss Zoltán
 3. Székhely. 1046 Budapest Tundsram u.51
 4. Levelezési cím: u. a.
 5. Adószám: 18130281-141
 6. Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

 

2011

év

 

Danceparty Sporttáncegyesület

egyéb szervezet megnevezése

 

1046 Budapest Tungsram u.51

címe

 

 

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”

 

 

 

 

Keltezés: Budapest, 2012. 05. 01.                                               ___________________________________

                                                                                                                    az egyéb szervezet vezetője

                                                                                                               (képviselője)

 

P.H.

 

 

 

T.1715/D-AB Nyomtatvány

      Az egyéb szervezet megnevezése: Danceparty Sporttáncegyesület

      Az egyéb szervezet címe: 1046 Budapest Tungsram u.51

 

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának MÉRLEGE 2011. év

 

                                                                                                                                                                       adatok E Ft-ban

Sor-

szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A.   Befektetett eszközök (2-5. sorok)

 

 

0

2.

      I.  Immateriális javak

 

 

0

3.

      II.  Tárgyi eszközök

 

 

0

4.

      III.  Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

0

5.

      IV.  Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

0

6.

B. Forgóeszközök (7-10. sorok)

 

 

 

7.

      I. Készletek

 

 

0

8.

      II. Követelések

 

 

0

9.

      III. Értékpapírok

 

 

0

10.

      IV. Pénzeszközök

 

 

0

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

12.

Eszközök (aktívák) összesen (1.+6.+11. sor)

 

 

0

13.

D. Saját tőke (14.-19. sorok)

 

 

 

14.

      I.  Induló tőke/Jegyzett tőke

 

 

0

15.

      II.  Tőkeváltozás/Eredmény

 

 

0

16.

      III.  Lekötött tartalék

 

 

0

17.

      IV.  Értékelési tartalék

 

 

0

18.

      V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

              (közhasznú tevékenységből)

 

 

0

19.

      VI.  Tárgyévi eredmény vállalkozási

             tevékenységből

 

 

0

20.

E. Céltartalékok

 

 

 

21.

F. Kötelezettségek (22.-23.sorok)

 

 

 

22.

      I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

23.

      II.  Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

0

24.

G. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

25.

Források (passzívák) összesen

(13.+20.+21.+24. sor)

 

 

0

 

 

 

Keltezés: Dömsöd, 2012. 04. 01.                                               ___________________________________

                                                                                                                    az egyéb szervezet vezetője

                                                                                                               (képviselője)

 

 

T.1715/D.r.sz. -1 - AB Nyomtatvány

      Az egyéb szervezet megnevezése: Danceparty Sporttáncegyesület

      Az egyéb szervezet címe: 1046 Budapest Tungsram u.51

 

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2011. év

                                                                                                                                                                       adatok E Ft-ban

Sor-

szám

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)

 

 

0

2.

        1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 

 

 

3.

                a) alapítótól

 

 

 

4.

                b) központi költségvetéstől

 

 

 

5.

                c) helyi önkormányzattól

 

 

 

6.

                d) társadalombiztosítótól

 

 

 

7.

                e) egyéb, ebből 1 %              830e

 

 

 

8.

        2. Pályázati úton elnyert támogatás

 

 

 

9.

        3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

 

10.

        4. Tagdíjból származó bevétel

 

 

0

11.

        5. Egyéb bevétel

 

 

 

12.

B.  Vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

 

13.

C.  Összes bevétel (A.+B.)

 

 

 

14.

D.  Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

 

 

 

15.

        1. Anyagjellegű ráfordítások

 

 

0

16.

        2. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

17.

        3. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

18.

        4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

19.

        5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

20.

        6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

21.

E.  Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

 

 

 

22.

        1. Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

23.

        2. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

24.

        3. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

25.

        4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

26.

        5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

27.

        6.  Rendkívüli ráfordítások

0

 

0

 

T.1715/D.r.sz. -2s - AB Nyomtatvány

Az egyéb szervezet megnevezése: Danceparty Sporttáncegyesület

Az egyéb szervezet címe: 1046 Budapest Tungsram u.51

 

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2011. év

                                                                                                                                                                  adatok E Ft-ban

Sor-

szám

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

28.

F.  Összes ráfordítás (D+E)

 

 

 

29.

G.  Adózás előtti eredmény (B-E)

 

 

0

30.

H.  Adófizetési kötelezettség

 

 

0

31.

I.  Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

 

 

 

32.

J.  Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

 

 

0

Tájékoztató adatok

33.

A.   Személyi jellegű ráfordítások

0

34.

        1. Bérköltség

0

35.

               Ebből:  - megbízási díjak

0

36.

                            - tiszteletdíjak

0

37.

         2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

38.

         3. Bérjárulékok

0

39.

B.   A szervezet által nyújtott támogatások

 

40.

C.   Továbbutalási céllal kapott támogatás

 

41.

D.   Továbbutalt támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keltezés: Budapest 2012.05.10                                               ___________________________________

                                                                                                                    az egyéb szervezet vezetője

                                                                                                               (képviselője)

T.1715/D.r.sz. -2w - AB Nyomtatvány

 

 

 

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

A mellékletként csatolt mérleg alapján:  

Közhasznú tevékenység bevételének részletezése

Az Alapítvány összes bevétele:

0.-Ft

Közhasznú tevékenységből befolyt összeg:          

0Ft

Részletesen:

1.1.

Vállalkozóktól, magánszemélyektől kapott támogatás:                                

0.- Ft

1.2.

Szja 1% kiutalt összege:                                                                               

0.- Ft

1.3.

Pályázaton nyert támogatás:

0.- Ft

1.4.

Elszámolt kamatbevétel:                                          

  0.- Ft

1.5.

Egyéb bevétel:

0.- Ft

 

Közhasznú tevékenység kiadásainak részletezése

Összes kiadás:                                                          

0 .-Ft

Részletesen:

 

1.

Az alapítvány által nyújtott támogatások:

(A csoportoknak kiosztott támogatás, kirándulás,

szavalóverseny díjazása, segédeszköz vásárlás, stb…)  

0.-Ft

2.

Működési jellegű kiadások:

0.-Ft

2.1.

Anyagköltség:

(irodaszer, nyomtatvány, nyomtatópatron, stb)              

0.-Ft

 

2.2.

Igénybevett és egyéb szolgáltatások:

(uszoda pályabérleti díjak, hirdetés, posta, telefon,

utazási ktg, bankköltség, illeték, könyvelési díj, egyéb)

0.-Ft

2.3.

Kisértékű tárgyi eszközök              

0.-Ft

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

 

 

 

 

 

 

Záradék

 

 

Tárgyévi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a jelentéshez csatolva.

A jelentés a kuratórium által megőrzésre kerül azzal, hogy abba bárki betekinthet, illetve saját költségére másolatot készíthet.

 

 

 

 

 

Dömsöd, 2012. 04. 16.

 

______________________________

                                                                                                 a szervezet képviselője 

P.H.

Jelentés 2012

Danceparty Sporttánc Egyesület

Közhasznúsági jelentés

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Danceparty Sporttánc Egyesület.                  2012.05.10.

 

 

 


 

 


 

 

 

 

Danceparty Sporttánc Egyesület

2300 Ráckeve Vendel u.27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. évi

Közhasznúsági jelentése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2013.május  4.

 

 

Kiss Zoltán

elnök


Danceparty Sporttánc Egyesület

Közhasznúsági jelentése

a 2012-as esztendőről

 

 

 1. 1.       SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

 

A Minta Szervezet 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 100 ezer Ft, a saját tőke -6 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

 

 1. 2.       KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

 

Tárgyévben a Szervezet Állami támogatást nem kapott.

 

 

 1. 3.       VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

 

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) Változatlan maradt.. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

 

 1. 4.       CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

 

Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

 

 1. 5.       KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

 

Tárgyévben közösségünk támogatást nem kapott.

 

 

 1. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

 

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 0 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői részére ezévben nem juttatott semlyen formában pénzeszlözt.

 

 

 1. 7.       A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

 

7.1.  A fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése:

 

Az adóévben a sporttáncegyesület a tagok toborzásával,működése elkezdésének felépítésével foglalkozott.

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 20013. május  4.

 

 

 

Kiss Zoltán

elnök

 

 

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Minta Szervezet közgyűlése 2003. május 4-ei ülésén elfogadta.


Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

 

18130281-141

 

 

 

 

 

 

 

Danceparty Sporttánc Egyesület

2300 Ráckeve Vendel u.27.

 

 

 

 

2012. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

 

 

 

Tartalma:

Egyszerűsített mérleg

Közhasznú eredménykimutatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2013. május 4.

 

Kiss Zoltán

elnök

 

 

 

Az egyszerűsített éves beszámolót mérlegképes könyvelőj állította össze,

könyvszakértő azt nem vizsgálta.

 

Minta Szervezet Budapest                                                                                                                                                                                                                                           Fordulónap: 2012.12.31

Adószám:18130281-141                                                                                 Mérleg                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                           Adatok eFt-ban

Sorsz.

Tétel megnevezése

Előző évi

Önrevízió

Tárgyév

 

a

b

c

d

e

 

A.

Befektetett eszközök

0

0

0

 

I.

Immateriális javak

0

 

0

 

II.

Tárgyi eszközök

0

 

0

 

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

 

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

 

B.

Forgóeszközök

100

0

100

 

I.

Készletek

 

 

 

 

II.

Követelések

0

 

0

 

III.

Értékpapírok

 

 

 

 

IV.

Pénzeszközök

100

 

100

 

C.

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

0

 

Eszközök összesen

100

0

100

 

D.

Saját tőke

-6

0

-6

 

I.

Induló tőke

 

 

 

 

II.

Tőkeváltozás

0

 

0

 

III.

Lekötött tartalék

 

 

 

 

IV.

Értékelési tartalék

 

 

 

 

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

0

 

0

 

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

 

E.

Céltartalékok

0

0

0

 

F.

Kötelezettségek

106

0

106

 

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

 

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

106

 

106

 

G.

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

 

Források összesen

100

0

100

 

 

                                                                                                                                                                                                                   Kiss Zoltán

Budapest, 2013. május 4.                                                                                                                                                                              elnök

 

Danceparty Sporttánc Egyesület                                                                                          Fordulónap: 2012.12.31

Adószám:18130281-141                                                                                                                          

 

Adatok eFt-ban

Sorsz.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

0

 

0

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

0

 

0

a.

alapítótól

 

 

 

b.

központi költségvetéstől

0

 

0

c.

helyi önkormányzattól

0

 

0

d.

egyéb

0

 

 

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

0

 

0

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

 

0

4.

Tagdíjból származó bevételek

0

 

0

5.

Egyéb bevételek

0

 

 

6.

Pénzügyi műveletek bevételei

0

 

0

7.

Rendkívüli bevételek

 

 

 

8.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 

 

 

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

0

 

0

1.

Árbevételek

 

 

 

2.

Egyéb bevételek

 

 

 

3.

Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

 

4.

Rendkívüli bevételek

 

 

 

C.

Összes bevétel

0

 

00

D.

Közhasznú tevékenység költségei

0

 

0

1.

Anyagjellegű ráfordítások

0

 

0

2.

Személyi jellegű ráfordítások

0

 

0

3.

Értékcsökkenési leírás

0

 

0

4.

Egyéb ráfordítások

 

 

 

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

E.

Vállalkozási tevékenység költségei

0

 

0

1.

Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

2.

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

3.

Értékcsökkenési leírás

 

 

 

4.

Egyéb ráfordítások

 

 

 

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

7.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 

 

 

F.

Összes tevékenység költségei (D+E)

0

 

0

G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

0

 

0

H.

Adófizetési kötelezettség

0

 

0

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

 

0

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

0

 

0

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások

0

 

0

       1. Bérköltségek

0

 

0

             a. megbízási díjak

 

 

 

             b. tiszteletdíjak

 

 

 

       2. Személyi jellegű egyéb költségek

0

 

0

       3. Személyi jellegű költségek közterhei

 

 

 

B. Nyújtott támogatások

0

 

0

       1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2013. május 4.                                                                                                                                                    Kiss Zoltán

                                                                                                                                                                                            Elnök

 

 

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

 

 

KIMUTATÁS

a költségvetési támogatás felhasználásról

2012. év

 

 

 

Támogatásnyújtó neve

Támogatás

Felhasználás célja

Felhasználás összege (Ft)

Átvitel összege (Ft)

Elszámolás határideje

időpontja

összege (Ft)

előző évi

tárgyévi

Fővárosi Önkormányzat

0

0

Működési támogatás 1. rész

0

0

0

 

SZJA 1%-os támogatás

0

0

Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%)

0

0

0

 

Fővárosi Önkormányzat

0

0

Működési támogatás 2. rész

0

0

0

 

Nemzeti Sporthivatal

0

0

Programtámogatás

0

0

0

 

Nemzeti Civil Alapprogram

***

0

2008/2009. évi működési támogatás tárgyévi része aktív elhatárolással

0

0

0

 

Összesen:

0

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete

 

 

 

KIMUTATÁS

a vagyon felhasználásáról

2012. év

 

 

 

 

 

Megnevezés

Előző évi összeg (eFt)

Tárgyévi összeg (eFt)

Változás

Megjegyzés

%

eFt

Induló tőke

100

0

0

0

 

Tőkeváltozás

-6

0

0

0

 

Lekötött tartalék

0

0

0

0

 

Értékelési tartalék

0

0

0

0

 

Tárgyévi eredmény

-6

0

0

0

 

   Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége

6

0

0

0

 

   Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége

0

0

0

0

 

   Egyéb

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

 

 

 

KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról

2012. év

 

 

 

Juttatás megnevezés

Juttatás összege (Ft)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

   Pénzbeli juttatások összesen

 

 

 

 

 

   - ebből adóköteles

 

 

 

 

 

   - ebből adómentes

 

 

 

 

 

   Természetbeni juttatások összesen

 

 

 

 

 

   - ebből adóköteles

 

 

 

 

 

   - ebből adómentes

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú

Tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

   Pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

   Nem pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

 

 

 

KIMUTATÁS

a kapott támogatásokról

2012. év

 

Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege (Ft)

Változás

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Központi költségvetési szervtől

 

0

0

0

0

   Nemzeti Civil Alapprogram

Működési támogatás

0

0

0

0

   Nemzeti Sporthivatal

Szakmai programok támogatása

0

0

0

0

Elkülönített állami pénzalap

 

0

0

0

0

Helyi önkormányzat és szervei

 

0

0

0

0

   Fővárosi Önkormányzat

Működési támogatás

0

0

0

0

   Fővárosi Önkormányzat

Programtámogatás

0

0

0

0

Kisebbségi települési önkormányzat

 

0

0

0

0

Települési önkormányzat társulása

 

0

0

0

0

Magánszemélyektől

 

0

0

0

0

Egyéni vállalkozóktól

 

0

0

0

0

Jogi személyiségű gazdasági társaságtól

 

0

0

0

0

Jogi személyiség nélküli társaságtól

 

0

0

0

0

Közhasznú szervezettől

 

0

0

0

0

SZJA 1%-a (APEH)

 

0

0

0

0

Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)

 

0

0

0

0

Egyéb

Gyűjtés

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

 

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete

 

 

KIMUTATÁS

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

20012. év

 

 

 

 

Juttatás megnevezése

Juttatás összege (Ft)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Cél szerinti pénzbeli kifizetések

0

0

0,00

0

 

Természetbeni juttatások

0

0

0,00

0

 

   Szja mentes

0

0

0,00

0

 

   Szja köteles

0

0

0,00

0

 

Értékpapír juttatások

0

0

0,00

0

 

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

0

0

0,00

0

 

Költségtérítések*

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

Adott kölcsönök összege

0

0

0

0

 

   Kamatmentes kölcsönök

0

0

0,00

0

 

Egyéb juttatások

0

0

0,00

0

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

 

* a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.

 

 

 

 

Jelentés 2013

Danceparty Sporttánc Egyesület

Közhasznúsági jelentés

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Danceparty Sporttánc Egyesület.                  2014.05.04.

 

 

 


 

 


 

 

 

 

Danceparty Sporttánc Egyesület

2300 Ráckeve Vendel u.27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. évi

Közhasznúsági jelentése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2014.május  4.

 

 

Kiss Zoltán

elnök


Danceparty Sporttánc Egyesület

Közhasznúsági jelentése

a 2013-as esztendőről

 

 

 1. 1.       SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

 

A Szervezet 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 100 ezer Ft, a saját tőke -6 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

 

 1. 2.       KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

 

Tárgyévben a Szervezet Állami támogatást nem kapott.

 

 

 1. 3.       VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

 

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) Változatlan maradt.. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

 

 1. 4.       CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

 

Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

 

 1. 5.       KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

 

Tárgyévben közösségünk támogatást nem kapott.

 

 

 1. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

 

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 0 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői részére ezévben nem juttatott semlyen formában pénzeszlözt.

 

 

 1. 7.       A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

 

7.1. A fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése:

 

Az adóévben a sporttáncegyesület a tagok toborzásával,működése elkezdésének felépítésével foglalkozott.

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 20014. május  4.

 

 

 

Kiss Zoltán

elnök

 

 

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Minta Szervezet közgyűlése 2014. május 4-ei ülésén elfogadta.


Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

 

18130281-141

 

 

 

 

 

 

 

Danceparty Sporttánc Egyesület

2300 Ráckeve Vendel u.27.

 

 

 

 

2013. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

 

 

 

Tartalma:

Egyszerűsített mérleg

Közhasznú eredménykimutatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2014. május 4.

 

Kiss Zoltán

elnök

 

 

 

Az egyszerűsített éves beszámolót mérlegképes könyvelőj állította össze,

könyvszakértő azt nem vizsgálta.

 

Minta Szervezet Budapest                                                                                                                                                                                                                                           Fordulónap: 2013.12.31

Adószám:18130281-141                                                                                 Mérleg                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                           Adatok eFt-ban

Sorsz.

Tétel megnevezése

Előző évi

Önrevízió

Tárgyév

 

a

b

c

d

e

 

A.

Befektetett eszközök

0

0

0

 

I.

Immateriális javak

0

 

0

 

II.

Tárgyi eszközök

0

 

0

 

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

 

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

 

B.

Forgóeszközök

100

0

100

 

I.

Készletek

 

 

 

 

II.

Követelések

0

 

0

 

III.

Értékpapírok

 

 

 

 

IV.

Pénzeszközök

100

 

100

 

C.

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

0

 

Eszközök összesen

100

0

100

 

D.

Saját tőke

-6

0

-6

 

I.

Induló tőke

 

 

 

 

II.

Tőkeváltozás

0

 

0

 

III.

Lekötött tartalék

 

 

 

 

IV.

Értékelési tartalék

 

 

 

 

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

0

 

0

 

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

 

E.

Céltartalékok

0

0

0

 

F.

Kötelezettségek

106

0

106

 

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

 

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

106

 

106

 

G.

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

 

Források összesen

100

0

100

 

 

                                                                                                                                                                                                                   Kiss Zoltán

Budapest, 2014. május 4.                                                                                                                                                                              elnök

 

Danceparty Sporttánc Egyesület                                                                                          Fordulónap: 2013.12.31

Adószám:18130281-141                                                                                                                         

 

Adatok eFt-ban

Sorsz.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

0

 

0

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

0

 

0

a.

alapítótól

 

 

 

b.

központi költségvetéstől

0

 

0

c.

helyi önkormányzattól

0

 

0

d.

egyéb

0

 

 

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

0

 

0

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

 

0

4.

Tagdíjból származó bevételek

0

 

0

5.

Egyéb bevételek

0

 

 

6.

Pénzügyi műveletek bevételei

0

 

0

7.

Rendkívüli bevételek

 

 

 

8.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 

 

 

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

0

 

0

1.

Árbevételek

 

 

 

2.

Egyéb bevételek

 

 

 

3.

Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

 

4.

Rendkívüli bevételek

 

 

 

C.

Összes bevétel

0

 

00

D.

Közhasznú tevékenység költségei

0

 

0

1.

Anyagjellegű ráfordítások

0

 

0

2.

Személyi jellegű ráfordítások

0

 

0

3.

Értékcsökkenési leírás

0

 

0

4.

Egyéb ráfordítások

 

 

 

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

E.

Vállalkozási tevékenység költségei

0

 

0

1.

Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

2.

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

3.

Értékcsökkenési leírás

 

 

 

4.

Egyéb ráfordítások

 

 

 

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

7.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 

 

 

F.

Összes tevékenység költségei (D+E)

0

 

0

G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

0

 

0

H.

Adófizetési kötelezettség

0

 

0

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

 

0

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

0

 

0

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások

0

 

0

       1. Bérköltségek

0

 

0

             a. megbízási díjak

 

 

 

             b. tiszteletdíjak

 

 

 

       2. Személyi jellegű egyéb költségek

0

 

0

       3. Személyi jellegű költségek közterhei

 

 

 

B. Nyújtott támogatások

0

 

0

       1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2014. május 4.                                                                                                                                                    Kiss Zoltán

                                                                                                                                                                                            Elnök

 

 

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

 

 

KIMUTATÁS

a költségvetési támogatás felhasználásról

2013. év

 

 

 

Támogatásnyújtó neve

Támogatás

Felhasználás célja

Felhasználás összege (Ft)

Átvitel összege (Ft)

Elszámolás határideje

időpontja

összege (Ft)

előző évi

tárgyévi

Fővárosi Önkormányzat

0

0

Működési támogatás 1. rész

0

0

0

 

SZJA 1%-os támogatás

0

0

Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%)

0

0

0

 

Fővárosi Önkormányzat

0

0

Működési támogatás 2. rész

0

0

0

 

Nemzeti Sporthivatal

0

0

Programtámogatás

0

0

0

 

Nemzeti Civil Alapprogram

***

0

2008/2009. évi működési támogatás tárgyévi része aktív elhatárolással

0

0

0

 

Összesen:

0

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete

 

 

 

KIMUTATÁS

a vagyon felhasználásáról

2013. év

 

 

 

 

 

Megnevezés

Előző évi összeg (eFt)

Tárgyévi összeg (eFt)

Változás

Megjegyzés

%

eFt

Induló tőke

100

0

0

0

 

Tőkeváltozás

-6

0

0

0

 

Lekötött tartalék

0

0

0

0

 

Értékelési tartalék

0

0

0

0

 

Tárgyévi eredmény

-6

0

0

0

 

   Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége

6

0

0

0

 

   Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége

0

0

0

0

 

   Egyéb

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

 

 

 

KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról

2013. év

 

 

 

Juttatás megnevezés

Juttatás összege (Ft)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

   Pénzbeli juttatások összesen

 

 

 

 

 

   - ebből adóköteles

 

 

 

 

 

   - ebből adómentes

 

 

 

 

 

   Természetbeni juttatások összesen

 

 

 

 

 

   - ebből adóköteles

 

 

 

 

 

   - ebből adómentes

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú

Tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

   Pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

   Nem pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

 

 

 

KIMUTATÁS

a kapott támogatásokról

2013. év

 

Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege (Ft)

Változás

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Központi költségvetési szervtől

 

0

0

0

0

   Nemzeti Civil Alapprogram

Működési támogatás

0

0

0

0

   Nemzeti Sporthivatal

Szakmai programok támogatása

0

0

0

0

Elkülönített állami pénzalap

 

0

0

0

0

Helyi önkormányzat és szervei

 

0

0

0

0

   Fővárosi Önkormányzat

Működési támogatás

0

0

0

0

   Fővárosi Önkormányzat

Programtámogatás

0

0

0

0

Kisebbségi települési önkormányzat

 

0

0

0

0

Települési önkormányzat társulása

 

0

0

0

0

Magánszemélyektől

 

0

0

0

0

Egyéni vállalkozóktól

 

0

0

0

0

Jogi személyiségű gazdasági társaságtól

 

0

0

0

0

Jogi személyiség nélküli társaságtól

 

0

0

0

0

Közhasznú szervezettől

 

0

0

0

0

SZJA 1%-a (APEH)

 

0

0

0

0

Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)

 

0

0

0

0

Egyéb

Gyűjtés

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

 

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete

 

 

KIMUTATÁS

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

20013. év

 

 

 

 

Juttatás megnevezése

Juttatás összege (Ft)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Cél szerinti pénzbeli kifizetések

0

0

0,00

0

 

Természetbeni juttatások

0

0

0,00

0

 

   Szja mentes

0

0

0,00

0

 

   Szja köteles

0

0

0,00

0

 

Értékpapír juttatások

0

0

0,00

0

 

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

0

0

0,00

0

 

Költségtérítések*

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

Adott kölcsönök összege

0

0

0

0

 

   Kamatmentes kölcsönök

0

0

0,00

0

 

Egyéb juttatások

0

0

0,00

0

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

 

* a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.

 

 

 

 

Jelentés 2014

Danceparty Sporttánc Egyesület

Közhasznúsági jelentés

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Danceparty Sporttánc Egyesület.                  2015.05.04.

 

 

 


 

 


 

 

 

 

Danceparty Sporttánc Egyesület

2300 Ráckeve Vendel u.27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. évi

Közhasznúsági jelentése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2015.május  4.

 

 

Kiss Zoltán

elnök


Danceparty Sporttánc Egyesület

Közhasznúsági jelentése

a 2013-as esztendőről

 

 

 1. 1.       SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

 

A Szervezet 2014. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 100 ezer Ft, a saját tőke -6 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

 

 1. 2.       KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

 

Tárgyévben a Szervezet Állami támogatást nem kapott.

 

 

 1. 3.       VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

 

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) Változatlan maradt.. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

 

 1. 4.       CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

 

Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

 

 1. 5.       KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

 

Tárgyévben közösségünk támogatást nem kapott.

 

 

 1. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

 

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 0 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői részére ezévben nem juttatott semlyen formában pénzeszlözt.

 

 

 1. 7.       A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

 

7.1.  A fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése:

 

Az adóévben a sporttáncegyesület a tagok toborzásával,működése elkezdésének felépítésével foglalkozott.

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 20015. május  4.

 

 

 

Kiss Zoltán

elnök

 

 

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Minta Szervezet közgyűlése 2005. május 4-ei ülésén elfogadta.


Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

 

18130281-141

 

 

 

 

 

 

 

Danceparty Sporttánc Egyesület

2300 Ráckeve Vendel u.27.

 

 

 

 

2014. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

 

 

 

Tartalma:

Egyszerűsített mérleg

Közhasznú eredménykimutatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2015. május 4.

 

Kiss Zoltán

elnök

 

 

 

Az egyszerűsített éves beszámolót mérlegképes könyvelőj állította össze,

könyvszakértő azt nem vizsgálta.

 

Minta Szervezet Budapest                                                                                                                                                                                                                                           Fordulónap: 2014.12.31

Adószám:18130281-141                                                                                 Mérleg                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                           Adatok eFt-ban

Sorsz.

Tétel megnevezése

Előző évi

Önrevízió

Tárgyév

 

a

b

c

d

e

 

A.

Befektetett eszközök

0

0

0

 

I.

Immateriális javak

0

 

0

 

II.

Tárgyi eszközök

0

 

0

 

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

 

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

 

B.

Forgóeszközök

100

0

100

 

I.

Készletek

 

 

 

 

II.

Követelések

0

 

0

 

III.

Értékpapírok

 

 

 

 

IV.

Pénzeszközök

100

 

100

 

C.

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

0

 

Eszközök összesen

100

0

100

 

D.

Saját tőke

-6

0

-6

 

I.

Induló tőke

 

 

 

 

II.

Tőkeváltozás

0

 

0

 

III.

Lekötött tartalék

 

 

 

 

IV.

Értékelési tartalék

 

 

 

 

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

0

 

0

 

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

 

E.

Céltartalékok

0

0

0

 

F.

Kötelezettségek

106

0

106

 

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

 

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

106

 

106

 

G.

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

 

Források összesen

100

0

100

 

 

                                                                                                                                                                                                                   Kiss Zoltán

Budapest, 2015. május 4.                                                                                                                                                                              elnök

 

Danceparty Sporttánc Egyesület                                                                                          Fordulónap: 2014.12.31

Adószám:18130281-141                                                                                                                          

 

Adatok eFt-ban

Sorsz.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

0

 

0

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

0

 

0

a.

alapítótól

 

 

 

b.

központi költségvetéstől

0

 

0

c.

helyi önkormányzattól

0

 

0

d.

egyéb

0

 

 

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

0

 

0

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

 

0

4.

Tagdíjból származó bevételek

0

 

0

5.

Egyéb bevételek

0

 

 

6.

Pénzügyi műveletek bevételei

0

 

0

7.

Rendkívüli bevételek

 

 

 

8.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 

 

 

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

0

 

0

1.

Árbevételek

 

 

 

2.

Egyéb bevételek

 

 

 

3.

Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

 

4.

Rendkívüli bevételek

 

 

 

C.

Összes bevétel

0

 

00

D.

Közhasznú tevékenység költségei

0

 

0

1.

Anyagjellegű ráfordítások

0

 

0

2.

Személyi jellegű ráfordítások

0

 

0

3.

Értékcsökkenési leírás

0

 

0

4.

Egyéb ráfordítások

 

 

 

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

E.

Vállalkozási tevékenység költségei

0

 

0

1.

Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

2.

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

3.

Értékcsökkenési leírás

 

 

 

4.

Egyéb ráfordítások

 

 

 

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

7.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 

 

 

F.

Összes tevékenység költségei (D+E)

0

 

0

G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

0

 

0

H.

Adófizetési kötelezettség

0

 

0

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

 

0

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

0

 

0

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások

0

 

0

       1. Bérköltségek

0

 

0

             a. megbízási díjak

 

 

 

             b. tiszteletdíjak

 

 

 

       2. Személyi jellegű egyéb költségek

0

 

0

       3. Személyi jellegű költségek közterhei

 

 

 

B. Nyújtott támogatások

0

 

0

       1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2015. május 4.                                                                                                                                                    Kiss Zoltán

                                                                                                                                                                                            Elnök

 

 

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

 

 

KIMUTATÁS

a költségvetési támogatás felhasználásról

2014. év

 

 

 

Támogatásnyújtó neve

Támogatás

Felhasználás célja

Felhasználás összege (Ft)

Átvitel összege (Ft)

Elszámolás határideje

időpontja

összege (Ft)

előző évi

tárgyévi

Fővárosi Önkormányzat

0

0

Működési támogatás 1. rész

0

0

0

 

SZJA 1%-os támogatás

0

0

Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%)

0

0

0

 

Fővárosi Önkormányzat

0

0

Működési támogatás 2. rész

0

0

0

 

Nemzeti Sporthivatal

0

0

Programtámogatás

0

0

0

 

Nemzeti Civil Alapprogram

***

0

2008/2009. évi működési támogatás tárgyévi része aktív elhatárolással

0

0

0

 

Összesen:

0

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete

 

 

 

KIMUTATÁS

a vagyon felhasználásáról

2014. év

 

 

 

 

 

Megnevezés

Előző évi összeg (eFt)

Tárgyévi összeg (eFt)

Változás

Megjegyzés

%

eFt

Induló tőke

100

0

0

0

 

Tőkeváltozás

-6

0

0

0

 

Lekötött tartalék

0

0

0

0

 

Értékelési tartalék

0

0

0

0

 

Tárgyévi eredmény

-6

0

0

0

 

   Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége

6

0

0

0

 

   Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége

0

0

0

0

 

   Egyéb

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

 

 

 

KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról

2014. év

 

 

 

Juttatás megnevezés

Juttatás összege (Ft)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

   Pénzbeli juttatások összesen

 

 

 

 

 

   - ebből adóköteles

 

 

 

 

 

   - ebből adómentes

 

 

 

 

 

   Természetbeni juttatások összesen

 

 

 

 

 

   - ebből adóköteles

 

 

 

 

 

   - ebből adómentes

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú

Tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

   Pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

   Nem pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

 

 

 

KIMUTATÁS

a kapott támogatásokról

2014. év

 

Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege (Ft)

Változás

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Központi költségvetési szervtől

 

0

0

0

0

   Nemzeti Civil Alapprogram

Működési támogatás

0

0

0

0

   Nemzeti Sporthivatal

Szakmai programok támogatása

0

0

0

0

Elkülönített állami pénzalap

 

0

0

0

0

Helyi önkormányzat és szervei

 

0

0

0

0

   Fővárosi Önkormányzat

Működési támogatás

0

0

0

0

   Fővárosi Önkormányzat

Programtámogatás

0

0

0

0

Kisebbségi települési önkormányzat

 

0

0

0

0

Települési önkormányzat társulása

 

0

0

0

0

Magánszemélyektől

 

0

0

0

0

Egyéni vállalkozóktól

 

0

0

0

0

Jogi személyiségű gazdasági társaságtól

 

0

0

0

0

Jogi személyiség nélküli társaságtól

 

0

0

0

0

Közhasznú szervezettől

 

0

0

0

0

SZJA 1%-a (APEH)

 

0

0

0

0

Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)

 

0

0

0

0

Egyéb

Gyűjtés

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

 

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete

 

 

KIMUTATÁS

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

20014. év

 

 

 

 

Juttatás megnevezése

Juttatás összege (Ft)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Cél szerinti pénzbeli kifizetések

0

0

0,00

0

 

Természetbeni juttatások

0

0

0,00

0

 

   Szja mentes

0

0

0,00

0

 

   Szja köteles

0

0

0,00

0

 

Értékpapír juttatások

0

0

0,00

0

 

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

0

0

0,00

0

 

Költségtérítések*

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

Adott kölcsönök összege

0

0

0

0

 

   Kamatmentes kölcsönök

0

0

0,00

0

 

Egyéb juttatások

0

0

0,00

0

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

 

* a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.